اولین گام در راه نصب یک آسانسور ایمن، طراحی دقیق اجزا مختلف آن است. آسانسور وسیله ای بسیار پر کاربرد و در عین حال بسیار حساس است که ایمنی آن از اهمیت بالایی بر خوردار است. لذا در طراحی آن باید تمام اصول ایمنی رعایت شود.

در طراحی آسانسور، مواردی همچون نوع کاربری، ظرفیت، میزان ترافیک، …. باید در نظر گرفته شوند.