شرکت آسانسور آسمان فراز لَجوَر

تاسیس سال 1388 در اراک و انتقال دفتر مرکزی در سال 1390 در تهران

دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت معدن تجارت

عضو رسمی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران

عضو رسمی اتحادیه آسانسور و پله برقی

فروش و نصب بیش از 800 دستگاه آسانسور در سطح کشور

مدیر عامل: مهندس علیرضا بوالحسنی

دارای گواهینامه مدیر فنی از وزارت صنعت و معدن و تجارت

8 سال تکنسین فنی شرکت نیروی برق استان مرکزی

مدیر فنی و مدیر عامل شرکت آسانسور آسمان فراز لجور

تکنسینهای فنی تمامی رشته های آسانسور

تکنسین فنی وزارت صنعت معدن تجارت

وکیل دادگستری

تمامی اعضا دارای مدرک مهندسی فناوری آسانسور و پله برقی هستند.